Iza Łukasiuk


Jestem psychoterapeutką humanistyczną

Pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej, który opiera się na silnym przeświadczeniu o tym, że każdy z nas instynktownie dąży do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, do stawania się tym, kim jest w głębi, prawdziwie. Wierzę, że każdy z nas dąży do wewnętrznej spójności, jedności z samym sobą, spełnienia swojego przeznaczenia lub powołania.

Uważność, empatia, autentyczność

Podczas prowadzenia grupy lub indywidualnego spotkania terapeutycznego, które jest szczególnym rodzajem rozmowy, podążam za rozmówcą, uważnie słuchając dokąd chce iść i pomagam mu nie zgubić siebie. Uważam przy tym, by w tej relacji być niezwykle uważną (na każde słowo, gest, ton głosu, sygnały płynące z ciała), empatyczną (staram się przyjmować sposób myślenia klienta, by go lepiej zrozumieć), akceptującą (nie oceniam, nie nadaję etykiet) i autentyczną (moje bycie sobą w relacji terapeutycznej pozwala klientowi doświadczyć żywych emocji w relacji ja-ty).

 

Praca z ciałem

W swojej praktyce terapeutycznej dużą wagę przywiązuję do pracy z ciałem (jak czuję w ciele daną emocję?), w tym metodą focusingu, która polega na zbliżeniu się właśnie przez subtelne odczucia z ciała do odczuć, od których zazwyczaj próbujemy się odcinać (smutek, żal, złość, opuszczenie). Focusing opiera się na założeniu, że to co jest odcięte i nieodczute, pozostaje bez zmian. Zmienia się, kiedy zostanie odczute i nazwane.

 

Wsparcie w różnych problemach i sytuacjach życiowych

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych borykających się z depresją, poczuciem lęku, stresem oraz brakiem poczucia sensu życia. Udzielam wsparcia osobom nieradzącym sobie w relacjach. Moją specjalnością jest praca z osobami samotnymi, które mają silną potrzebę stworzenia satysfakcjonującego związku.

Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, grupy rozwojowe dla poszukujących partnera życiowego oraz grupy wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Profesjonalne przygotowanie

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia ogólna, a wcześniej Uniwersytet Warszawski na kierunku Pedagogika ogólna.

Zdobyłam praktyczną wiedzę z zakresu psychoterapii osób dorosłych w 4-letniej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, którą ukończyłam w 2018. W grudniu 2023 zdobyłam certyfikat psychoterapeuty Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

Ukończyłam roczne szkolenie „Program Pomocy Psychologicznej” prowadzone przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Ukończyłam roczną Szkołę Terapii Grupowej w podejściu Gestalt prowadzoną przez Kamilę Kostrzewską w ośrodku Ko-relacje w Warszawie.

Odbyłam staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii”MOP” w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

 

Zasady etyczne

W swojej pracy szczególną wagę przywiązuje do dyskrecji. Rozmowy prowadzone w moim gabinecie objęte są tajemnicą zawodową.

Pracuję zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaję regularnej superwizji (moją pracę z pacjentami konsultuję z doświadczonym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora).

 

Prywatnie

Na co dzień jestem twórczą kobietą, która świadomie i z zaangażowaniem kreuje rzeczywistość wokół siebie. Kobietą, która kocha zwierzęta, z pasją podgląda ptaki, zachwyca się klasyką literatury pięknej i poezją, uwielbia czytać pisma literackie i oglądać realistyczne filmy. Kobietą, dla której zdrowe relacje są podstawą egzystencji, która jednocześnie wie, jak dużo pracy trzeba nieustannie wkładać, żeby one trwały, rozwijały się i były satysfakcjonujące dla obu stron.

Praca psychoterapeutki jest moją pasją, moim świadomym dojrzałym wyborem życiowym, który przynosi mi każdego dnia ogromną satysfakcję i radość, a jednocześnie jest polem nieustającego rozwoju osobistego.

Zapraszam

Zapraszam do udziału w prowadzonych przeze mnie warsztatach rozwojowych i do indywidualnej rozmowy:

 

Warsztaty dla wkurzonych samotnością

Terapia indywidualna

Terapia grupowa