Sprawdź, co Twój genogram mówi o Twojej samotności

Twój genogram to inaczej mapa relacji i ważnych informacji o Twojej rodzinie (na przestrzeni pokoleń) – widzianej Twoimi oczami. Ma ogromną wartość terapeutyczną i uwalniającą.

Składa się z szeregu znaków, które obrazują, kto jest z kim powiązany i w jaki sposób. Pokazuje ważne daty w życiu rodziny (małżeństwa, narodziny, śmierci i inne ważne wydarzenia). Może przedstawiać obszary zdrowotne, finansowe i majątkowe.

Pokazując zależności, odkrywa powtarzające się wzorce i przekonania rodzinne, co może pomóc w odnalezieniu źródła Twoich kłopotów.

Dzięki stworzeniu genogramu swojej rodziny być może:

  • odkryjesz nieuchwytne dotąd powiązania rodzinne,
  • odnajdziesz swoich „sprzymierzeńców” i „wrogów”,
  • poznasz nieuświadomione przekazy rodzinne,
  • zobaczysz międzypokoleniowe prawidłowości, które być może rządzą również Twoim życiem.

Praca nad genogramem może potrwać od jednego do trzech spotkań. Cena jednego spotkania – 100 zł/ 50 min.