Mercedes Kuk


Jestem psycholożką

Ukończyłam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku głównym psychologia. Moje zainteresowania zawodowe związane są z pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową i psychoterapią, szczególnie w nurcie humanistyczno- egzystencjalnym.

Doświadczenie zawodowe

Podczas studiów zdobywałam doświadczenie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wolskim Szpitalu Psychiatrycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w poradni Przystań Psychologiczna (zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu). Obecnie jestem wolontariuszką stowarzyszenia Lambda Warszawa, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego osobom nieheteronormatywnym i ich bliskim.

Psychologia jest moją pasją

Jestem zdeterminowana do ciągłego zgłębiania wiedzy na temat pomocy osobom doświadczającym różnorodnych trudności psychicznych. Do pracy motywuje mnie moja wrażliwość na cierpienie psychiczne, ciekawość ludzi oraz obserwowanie poprawy u klienta. Bliskie jest mi koncentrowanie się w pracy na akceptacji i uprawomocnieniu przeżyć danej osoby, akcentowanie jej zasobów i autonomii.