Budowanie relacji poprzez pracę z ciałem

W 2018 roku zaprosiłam do współprowadzenia warsztatów dla wkurzonych własną samotnością Wojciecha Jeża – nauczyciela sztuk walki i ruchu scenicznego, tancerza japońskiego tańca butoh.

Z terapeutycznego doświadczenia wiem, że rozmowa nie zawsze pozwala na dotarcie do siebie – znacznie łatwiej dzieje się to poprzez kontakt z własnym ciałem, stąd pomysł na rozszerzenie warsztatów o część ruchową. Ideą tych zajęć, które będą dopełnieniem części warsztatowej, jest praca z ciałem w kontekście poznawania siebie: odczytywania z ciała swoich uczuć (często mocno zablokowanych) i potrzeb (często mocno wycofanych) oraz co najważniejsze otwierania się na bliskość z drugim człowiekiem.

Poszukiwania Wojtka Jeża w zakresie pracy z ciałem i umysłem zaowocowały autorskim programem zajęć ruchowych „Obecni Ciałem”, skierowanym do osób, które czują potrzebę głębszego kontaktu z samym sobą i światem. W jego pracy ważne miejsce zajmuje również teatr, a zwłaszcza metoda ruchu scenicznego zwana „Biomechaniką Teatralną Meyerholda”. Inspirują go również koncepcje z pogranicza neuropsychologii i filozofii („the embodied mind”). Wierzy, że dobry kontakt i poprawa komunikacji z samym sobą i innymi odbywa się poprzez ciało, które w ruchu lepiej odnajduje to, co dla nas ważne.

Zajęcia z Wojtkiem Jeżem będą się odbywać raz w miesiącu na sali treningowej.

Zimowo-wiosenne warsztaty ruszają już na początku lutego 2018. Zapraszamy! Więcej szczegółów TUTAJ.